Częstsze choroby u dzieci w przedszkolu – Przyczyny, dla których świeżo upieczony przedszkolak częściej doświadcza infekcji.

Dlaczego świeżo upieczony przedszkolak częściej choruje na infekcje? – Poznaj przyczyny zwiększonej podatności na choroby u dzieci w wieku przedszkolnym. Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie problemu, z jakim borykają się rodzice małych dzieci – wzmożonej podatności na infekcje wśród przechodzących etap szkolny. Przyczyny zwiększonego ryzyka infekcji Zwykle już pierwsze kroki […]